Những giải pháp bảo trì máy công nghiệp hiệu quả nhất

Mọi người trong tổ chức quản lý và đội kỹ thuật sửa chữa các loại máy công nghiệp tại các công ty thường là công nhân đang làm việc tại nhà máy. Vì thế, tất cả mọi người đều phải biết các chín sách bảo trì thiết bị công nghiệp để năng cao hiệu quả sử dụng và giữ chúng bền lâu hơn. Người sản xuất hay thường xuyên bảo trì chúng phải có những cách phân tích vấn đề nảy sinh trong quá trình bảo trì nhanh nhẹn. Nếu để xảy ra một vài sai sót xuất hiện nào thì người vận hành phải biết đặt ra câu hỏi. Tránh xa những sai sót bằng cách sửa đổi chúng cũng như biết cách thiết kế lại, để máy được hoạt động trở lại bình thường.

Định kỳ kiểm tra máy công nghiệp .

Định kỳ kiểm tra máy công nghiệp tại nhà máy làm việc.

1. Có thể thiết kế lại, lắp đặt lại để tránh hư hỏng

Nếu không thể thiết kế lại máy công nghiệp thì bạn có thể lắp lại một vài bộ phận đơn giản, xây dựng kế hoạch trước khi thực hiện, đoán những trường hợp có thể xảy tiếp trong chiến lược bảo trì và phải cố gắng kéo dài tuổi thọ các chi tiết của các thiết bị công nghiệp tại nhà máy.

2. Có thể kéo dài tuổi thọ của từng chi tiết máy

Nếu không thể chắc chắn 100 % tuổi thị của máy có thể kéo dài thì bạn có thể kéo dài tuổi thọ của từng chi tiết nhỏ. Nên các bước kế tiếp và phải cố gắng áp dụng chúng trong thời gian vận hành tại nhà máy. Để sớm tìm ra những sai sót của máy công nghiệp trong quá trình hoạt động, bạn phải theo dõi thường xuyên, lên kế hoạch sửa chữa để giảm hậu quả hư hỏng nhất.
Bảo dưỡng và theo dõi định kỳ máy công nghiệp thường xuyên.

Bảo dưỡng và theo dõi định kỳ máy công nghiệp.

3. Có thể áp dụng giám sát tình trạng thiết bị trong quá trình vận hành không?

Đôi khi những kỹ thuật phải biết giám sát tình trạng của máy công nghiệp không thể để công việc này cho những người không có chuyên môn hay không tập trung thực hiện nó trong quá trình vận hành được.

4. Có thể giám sát tình trạng thiết bị khi dừng máy 

Nếu không thể áp dụng giám sát tình trạngthiết bị của máy công nghiệp. Lý do không có hư hỏng nhay một phát hiện khác thường nào thì bạn phải nghĩ ngay đến việc thay thế định kỳ những chi tiết sắp hư hỏng hay lỗi thời để tăng hiệu quả.
Loading Facebook Comments ...