CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU CẤY MÔ SAU KHI TRỒNG

Cây hồ tiêu cấy mô sau khi trồng 15 ngày phải kiểm tra lại, phát hiện cây chết kịp thời và trồng dặm lại ngay. Cây trồng dặm phải được ươm sẵn trong bầu đất. Nếu sau 1 – 2 năm cây chết phải kéo dây của cây gần đó lại chôn xuống đất chặt để bổ sung cho nọc đó.

– Thời gian đầu cây cần che mát để phát triển bộ rễ.

– Tưới gốc hoặc tưới phun.

– Làm bồn dắp bờ xung quanh giữ nước nên xịt nước lên ngọn. Để nước chảy xuống bồn đầy 2/3 bồn, sau 7 – 10 ngày tưới đầy bồn. Nếu đất khô nắng nhiều nên tưới đầy bồn lượng nước phụ thuộc vào số lần tưới.
– Chọn đất hơi dốc để thoát nước dễ.

Bón phân cho cây hồ tiêu cấy mô

Bón chủ yếu Đạm, Lân, Kali.

Năm thứ nhất: Bón lót tất cả phân hữu cơ, lân, vôi. 1,5 tháng sau khi trồng bón 1/3đạm và lân. Sau 3,5 – 4 tháng bón tiếp 1/3 và 5,5 – 6 tháng bón nốt lượng còn lại.

Năm thứ 2 đầu bón tất cả lân và hữu cơ +1/3 đạm + 1/3 Kali giữa mùa bón 1/3 cuối mùa bón 1/3.

Năm thứ 3: Sau khi hái trái bón tất cả lân và hữu cơ +1/4 kali+1/4 đạm, đầu mùa mưa bón 1/4.

Bọc dây và tỉa toạ hình cây tiêu cấy mô

Khi tiêu mọc dài 20 – 30 cm lấy dây bọc tiêu cho dính vào nọc bọc hết cho đến khi cây tiêu bò hết cây nọc. Sau khi tiêu cao khoảng 1m thì cắt chừa 3 – 4 mắt để mọc 2 dây mới, khi 2 tược này mọc khoảng 10 mắt chỉ cắt để còn lại 4 – 5 mắt cứ vậy cắt đến 4 – 5 lần thì tạo khung tán. Khi tiêu ra trái thì tạo cánh vượt, dây lươn. Làm cỏ xới đất vun gốc kết hợp với bón phân. Thường vun cao đất 10 – 15 cm quanh gốc tiêu ra trái thì xới nhẹ giữa các hàng. Tủ gốc và đôn dây: khi cây tiêu còn nhỏ tủ gốc để giữ ấm cho cây. Đôn dây chỉ áp dụng khi trồng tiêu bằng dây lươn.

Tham khảo thêm bài viết:
Phân loại các giống tiêu cấy mô phổ biến hiện nay.

 

Loading Facebook Comments ...