Mặt trời ở Sagittarius Capricorn

* Mặt trời ở Sagittarius

Mặt trời của bạn đang ở trong dấu hiệu hoàng đạo của Sagittarius cho thấy bạn là một cá thể đầy nắng và lạc quan, với tình yêu mạo hiểm. Trong thực tế, cuộc phiêu lưu đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn, cho dù đó là nghĩa đen đi du lịch khắp thế giới, hoặc ẩn dụ nói khám phá thế giới của các ý tưởng và triết học. Bạn đặc biệt nhiệt tình về bất cứ điều gì mở rộng thế giới của bạn
| Và giúp bạn quên đi những việc nhà hàng ngày. Tôn giáo, luật pháp, thể thao, triết học, học vấn, và đạo đức chỉ là một số trong nhiều lĩnh vực cung cấp một người sành ăn các ý tưởng để thăm dò. Vì những lý do này, bạn cũng có thể bị thu hút bởi những người ở nước ngoài, những người giúp bạn để có được một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống. Bạn cũng thích đặt mục tiêu, vì mong muốn một tầm nhìn mới cung cấp sự phấn khích.

* Mặt trời trong Capricorn

Mặt trời của bạn đang ở trong dấu hiệu hoàng đạo của Capricorn chỉ ra rằng bạn là một cá nhân nghiêm túc và có trách nhiệm với nhận thức rõ về “cách làm đúng”. Bạn có khả năng làm việc đều đặn và trung thực để đạt được tham vọng của bạn trong cuộc sống. Những người khác phát triển để tôn trọng tính cách đáng tin cậy và kiên định của bạn, đặc biệt khi bạn già đi. Trên thực tế, những người trong cuộc sống của bạn dựa vào khả năng của bạn để được bình tĩnh và tách rời trong thời gian khủng hoảng. Hầu hết, bạn thích vai trò này, thậm chí có thể chấp nhận một thái độ cấp trên đối với những người ít bình tĩnh hơn và an toàn. Bạn tham vọng, và tận hưởng những giờ làm việc một cách có phương pháp và kiên nhẫn để đạt được các mục tiêu của bạn, miễn là bạn xem xét mục tiêu xứng đáng với sự chú ý. Bạn thực sự có khả năng làm việc thông qua một ngọn núi của công việc, và cuối cùng đạt được đỉnh, thông qua
Kiên nhẫn và khả năng tạo ra cấu trúc.

Loading Facebook Comments ...