Mặt trời trong Thiên Bình Bò Cạp

* Mặt trời trong Thiên Bình

Mặt trời của bạn nằm trong dấu hiệu hoàng đạo của Thiên thể chỉ ra rằng bạn cố gắng sống một cuộc sống hòa bình và hòa hợp. Sự cân bằng này có thể được nhìn thấy trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của bạn, nhưng đặc biệt trong các mối quan hệ cá nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Công bằng và công bằng trong các mối quan hệ giữa các cá nhân là rất quan trọng. Bạn luôn có thể nhìn thấy cả hai mặt của câu chuyện và do đó thường thấy mình trong vai trò hoà bình hoặc trung gian. Bạn có ngoại giao, và do đó thực hiện tốt những vai trò này. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn không để ý đến mục tiêu của mình trong nỗ lực giúp đỡ
| Những người khác cảm thấy thoải mái. Có thể có khuynh hướng trở nên lúng túng trong vấn đề của người khác và trong nỗ lực của bạn để làm cho người khác cảm thấy bình an, rằng bạn quên mất chính mình. Sự đánh giá nghệ thuật, và có lẽ là những tài năng nghệ thuật, sẽ có trong cuộc sống của bạn.

* Mặt trời ở Bò Cạp

Mặt trời của bạn đang ở trong dấu hiệu hoàng đạo của Scorpio chỉ ra rằng bạn là một người đam mê và mạnh mẽ, người thích trải nghiệm cuộc sống ở một mức độ sâu sắc. Không ai trong số những người trượt ván trên bề mặt cuộc sống của bạn. Bạn thích xâm nhập những bí ẩn của cuộc sống và những sự phức tạp của cá nhân
| Mối quan hệ. Bạn yêu cầu một sự thân mật và sự lương thiện trong cuộc sống của mình mà có thể là thách thức đối với người khác. Thực tế, bạn là một nhà tư vấn tuyệt vời vì bạn sâu sắc và không sợ hãi khi giải quyết các bãi mìn của những cảm xúc xung quanh các chủ đề như cái chết, tình dục và kinh nghiệm siêu hình. Bạn cũng tháo vát, đặc biệt là trong các vấn đề tài chính. Bạn thường biết đúng nơi để tìm kiếm thông tin, hoặc đúng người để tiếp cận.

Loading Facebook Comments ...