Chung cư 282 nguyễn huy tưởng bán bao nhiêu tiền 1 mét?

(mà chỉ giống nhau), hãy chọn các bất động sản chung cư 282 nguyễn huy tưởng được xếp hạng cả cao hơn lẫn thấp hơn nó để so sánh. Cách đó giúp bạn có thể khoanh vùng được giá trị của bất động sản đối tượng và cho bạn một giá trị ước tính xác định hơn. Nếu tất cả các bất động sản so sánh đều ở hạng cao hơn (hoặc thấp hơn) đối tượng, bạn sẽ thấy khó trả lời câu hỏi “kém bao nhiêu” hoặc “hơn bao nhiêu” giá trị của bất động sản.

Ví dụ, giả định rằng các bất động sản chung cư 282 nguyễn huy tưởng ở hạng cao hơn được bán gần đây với giá 450 ngàn đến 475 ngàn đô la, và bất động sản ở hạng thấp hơn được bán với giá từ 400 ngàn đến 420 ngàn đô la. Bằng cách khoanh vùng bất động sản đối tượng, bạn sẽ biết giá trị của nó nằm trong khoảng từ 425 ngàn đến 445 ngàn đô la, thế tức là bạn đã thu hẹp phạm vi giá trị đó.

Như chúng ta đã lưu ý ở phần trước, giá tính theo mỗi foot vuông diện tích cho ta một qui tắc ước lượng gần đúng giá trị thị trường. Để tính giá trên mỗi foot vuông diện tích (p.s.f.) chỉ cần đem giá bán của một bất động sản (trừ đi các nhân nhượng ưu đãi nếu có xem phương trình dưới đây) chia cho tổng diện tích sử dụng của nó (đừng tính cả ga ra, tầng hầm, tầng áp mái, gian nhà kho, v.v…) Ví dụ, giả định rằng một bất động sản chung cư 282 nguyễn huy tưởng được bán với giá 380 ngàn đô la và nó có diện tích sử dụng là 1.843 foot vuông:

Giá trên mỗi foot vuông diện tích cho bạn một con số khởi đầu gần đúng, nhưng như bạn cũng đã thấy không bao giờ có trả lời cuối cùng trước khi bạn so sánh kĩ lưỡng những đặc điểm của bất động sản được định giá.

Xem thêm dự án chung cư K35 Tân Mai bộ quốc phòng tại đây

Loading Facebook Comments ...