Đâu là nơi tốt nhất để tôi cài đặt bộ mở rộng phạm vi WiFi của mình?

Bộ định tuyến lưới làm bộ mở rộng phạm vi WiFi Đầu tư vào một hệ thống WiFi dựa trên lưới có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn nếu bạn đang nghĩ đến việc nâng cấp. Hệ thống lưới được thiết kế để nó cung cấp phạm vi phủ sóng mạng trên toàn bộ không gian, do đó hiệu suất của hệ thống lưới tốt hơn so với các bộ định tuyến truyền thống. Hệ thống lưới sẽ có một bộ định tuyến chính và các đơn vị vệ tinh tạo thành một mạng không dây duy nhất. … Đọc tiếp Đâu là nơi tốt nhất để tôi cài đặt bộ mở rộng phạm vi WiFi của mình?